Polítiques de privacitat

Escola de Vol Mallorca Llevant Paramotor que desenvolupa la seva activitat a través del present lloc web (www.mallorcaparamotor.com), informa als seus clients de la seva Política de Protecció de Dades amb Caràcter Personal conformi la legislació vigent d’aquesta matèria. Escola de Vol Mallorca Llevant Paramotor podrà modificar la present política a la seva discreció, sempre conformi la legislació en vigor. Aquesta política de privadesa s’aplica al Lloc i tots els productes i serveis oferts per Escola de Vol Mallorca Llevant Paramotor.

Dades d’usuari

L’usuari accepta que les dades personals facilitades per ell o que es facilitin en un futur a Escola de Vol Mallorca Llevant Paramotor, poden ser objecte de tractament en un arxiu de dades de caràcter personal, que podran ser utilitzats per a la creació d’estadístiques.
Els arxius creats a aquest efecte seran titularitat i responsabilitat de Escola de Vol Mallorca Llevant Paramotor. El titular de les dades tindrà a tot moment el dret d’accedir als arxius automatitzats, podent també exercitar els drets de rectificació i cancel·lació de dades.

El lliurament de les dades requerides per www.mallorcaparamotor.com per dur a terme el servei contractat és obligatòria, podent Escola de Vol Mallorca Llevant Paramotor denegar el servei a l’interessat que no faciliti aquestes dades.
El consentiment de l’usuari per al tractament i cessió de les seves dades personals serà revocable a tot moment, lliurant una comunicació escrita al responsable dels arxius a l’adreça a dalt indicada. Aquesta comunicació haurà de realitzar-se mitjançant la remissió d’una carta signada pel titular de les dades, indicant el seu domicili i adjuntant una còpia del seu DNI o NIF.

Ús de cookies

Amb la finalitat d’agilitar el servei ofert, identificant amb la màxima celeritat a cada usuari, www.mallorcaparamotor.com utilitzarà cookies. Les cookies són blocs de memòria que determinats websites envien al disc dur de l’ordinador quan aquest es connecta, amb la finalitat d’identificar-ho, quedant emmagatzemada aquesta informació en el disc dur de l’ordinador de l’usuari. Les cookies s’associen únicament a un usuari anònim, no permetent accedir a dades de caràcter personal ni, en general, a dades del disc dur de l’usuari. L’usuari té la possibilitat de configurar el seu navegador perquè s’instal·li en el seu disc dur una cookies o bé per rebutjar totes o algunes cookies. En aquest últim cas, la rapidesa i qualitat del funcionament dels serveis de www.mallorcaparamotor.com pot disminuir.

Escola de Vol Mallorca Llevant Paramotor utilitza les cookies amb diferents finalitats, entre les quals estan la d’assegurar una major rapidesa i una personalització al servei que se li dóna a l’usuari, així com el d’analitzar les dades que, de manera agregada, envien els registres de cookies referent a índexs de tràfic i audiència i àmbits dels usuaris de www.mallorcaparamotor.com, envers aquesta informació, contribuir a l’avaluació i revisió dels serveis i productes que s’ofereixen a l’usuari, així com l’acceptació per als usuaris de Escola de Vol Mallorca Llevant Paramotor dels continguts de la pàgina web.

Protecció de dades

D’acord amb el que estableix la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, les dades personals que es facilitin en els formularis de la pàgina web quedessin incorporats de forma confidencial en la base de dades de Escola de Vol Mallorca Llevant Paramotor, prèvia autorització per part de l’usuari.

Les dades personals subministrades per mitjà del formulari s’utilitzaran amb la finalitat exclusiva de mantenir la relació administrativa per gestionar la sol·licitud d’informació, enviar informació per correu postal o electrònic sobre serveis, productes o activitats de Escola de Vol Mallorca Llevant Paramotor, així com qüestionaris de resposta voluntària, per mitjans tradicionals o electrònics, sobre el nivell de satisfacció referida a la qualitat del servei i/o els productes, amb la finalitat de poder ampliar-los i millorar-los si és el cas.

Escola de Vol Mallorca Llevant Paramotor

https://www.mallorcaparamotor.com